Kurullar

TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. İsa Özbey
2.Başkan
Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu
Genel Sekreter
Prof. Dr. Abdurrahim İmamoğlu
Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Burak Turna
Sayman
Prof. Dr. M. Selçuk Sılay
Üye
Prof. Dr. Faruk Yağcı
Üye
Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan
Üye
Prof. Dr. Ercan Yeni
Üye
Prof. Dr. Selahittin Çayan
Üye
Prof. Dr. Volkan Tuğcu
Üye
Doç. Dr. Murat Dinçer